prinudna testovi seksualnog ponašanja i dijagnoza

Utvrđivanje dijagnoze

Vaš liječnik, psihijatar ili drugi mentalno zdravlje usluga može učiniti psihološku procjenu, što može uključivati ​​odgovaranja na pitanja o

Uz vašu dozvolu, mentalno zdravstveni također zatražiti unos od obitelji i prijatelja.

Tu je u tijeku rasprava u psihijatrijskog zajednice o tome kako je točno definirati kompulzivnog seksualnog ponašanja, jer to nije uvijek lako odrediti kada seksualno ponašanje postaje problematično.

Mnogi provideri mentalno zdravlje koristiti Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje (DSM-5), koje je objavio American Psychiatric Association, kao vodič za dijagnosticiranje problema mentalnog zdravlja. Zbog kompulzivnog seksualnog ponašanja nema vlastiti dijagnostičku kategoriju u DSM-5, može biti dijagnosticirana kao potkategoriju drugom stanju mentalnog zdravlja, kao što je poremećaj kontrole nagona.

Neki stručnjaci za mentalno zdravlje u obzir prinudna seksualnog ponašanja kao seksualne aktivnosti poduzete na krajnost sa značajnim i negativne posljedice. Iako je potrebno više istraživanja utvrditi kriterije, vaš mentalni zdravstveni može razmotriti da li su prisutni sljedeći čimbenici pri određivanju dijagnoze

Bez obzira na prirodu svog kompulzivnog seksualnog ponašanja, gurnuti prošlosti vašeg straha, srama ili nelagode i potražiti stručnu pomoć. Dobivanje pravu dijagnozu može biti olakšanje i može voditi postupak koji će dobiti svoj život natrag na stazu i spasiti vas i ljudi vam je stalo mnogo boli.